Notice: Undefined index: path in /index.php on line 67
Pro Secure
PLOMBA (fr. plomb, z łac. plumbum = ołów) ołowiany krążek z odbitą pieczęcią umieszczony przy towarach jako znak fabryczny, dowód opłaconego cła; zakładany również w celu zabezpieczenia towarów, pomieszczeń, itp. przed naruszeniem, otworzeniem. Słownik Wyrazów Obcych PWN

* * *

Obecnie szeroko używane plomby tzw. „Nowej Generacji” mają już niewiele wspólnego z plombami opisanymi w powyższej słownikowej definicji. Podstawowa różnica polega głównie na zastosowaniu do ich produkcji zupełnie innych materiałów niż zatruwający naturalne środowisko ołów. Pozytywnym efektem ubocznym zastąpienia ołowiu innymi materiałami oprócz wspomnianej już ochrony środowiska stała się możliwość stworzenia szerokiej rodziny nowoczesnych dedykowanych do konkretnych aplikacji plomb przy pomocy których możliwe jest dzisiaj zaplombowanie ( zabezpieczenie ) prawie każdego cennego przedmiotu.